• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: mennyiség helyett a minőséget célozzák

   Ónodi-Szűcs: mennyiség helyett a minőséget célozzák

  • A harmadik negyedben - interjú Ónodi-Szűcs Zoltánnal

   A harmadik negyedben - interjú Ónodi-Szűcs Zoltánnal

  • Ónodi-Szűcs: túl vagyunk a krízisen

   Ónodi-Szűcs: túl vagyunk a krízisen

 • EBP
  • Miniszterelnöki megbízottra vár a szuperkórház?

   Miniszterelnöki megbízottra vár a szuperkórház?

  • Harmincmilliárd forintból újul meg a dél-pesti kórház

   Harmincmilliárd forintból újul meg a dél-pesti kórház

  • EESZT: évtizedes lemaradást pótol a rendszer

   EESZT: évtizedes lemaradást pótol a rendszer

 • EESZT
  • Nincs Nagy Testvér az e-egészségügyben

   Nincs Nagy Testvér az e-egészségügyben

  • Képzés és vizsga az EESZT felhasználóknak

   Képzés és vizsga az EESZT felhasználóknak

  • EESZT: vélhetően nem lesz zökkenőmentes

   EESZT: vélhetően nem lesz zökkenőmentes

Bizonytalanok a kórházak, élettárs-e az élettárs?

Egészségpolitika 2017.05.26 07:03 Forrás: Weborvos
Bizonytalanok a kórházak, élettárs-e az élettárs?

Világos szabályokat sürget az ombudsman, ami segíti az egészségügyi szolgáltatókat az élettársi kapcsolat megállapításában.

Az egészségügyi ellátás során súlyos problémát okoz a szolgáltatók számára, hogy a mai törvényi szabályozás bizonytalan értelmezése miatt nem egyértelmű a beteg közeli hozzátartozójának minősülő élettárs státuszának megállapítása és az ezen alapuló joggyakorlás - hívta fel a figyelmet az ombudsman új vizsgálati jelentésében. Székely László felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy az egészségügyről szóló törvény módosításával világos garanciális szabályokat írjanak elő az érzékeny helyzet rendezésére.

Mint a jelentés fogalmaz: Egy panaszos beadványában az élettársa halálának körülményeivel, majd az egészségügyi intézmény eljárásával kapcsolatos aggályait osztotta meg az alapvető jogok biztosával, Székely Lászlóval. Az ombudsman a konkrét panaszügyön is túlmutató rendszerszintű problémát gyanított, ezért vizsgálatban elemezte, miként befolyásolja az egészségügyi ellátásokat az élettársi státusz megállapíthatósága. Kiderült, hogy a gyakorlatban jelentősek a problémák, a jogalkalmazók sokszor maguk is bizonytalanok.

Az egészségügyi törvény szerint az élettárs közeli hozzátartozó, akit számos jogosítvány illet meg, így joga van ahhoz is, hogy megismerje a társa egészségügyi adatait. Ennek kapcsán azonban az egészségügyi szolgáltatónak több feltétel megvalósulását is meg kell ítélnie: a konkrét panaszügyben végső soron azt, hogy élettárs-e az, aki hozzá fordult az egészségügyi dokumentáció megismerésének igényével.

A biztos jelentésében kiemeli, hogy már önmagában az is kérdéses, milyen fogalmat kell használni, mivel az egészségügyi törvény nem határozza meg, ki tekinthető élettársnak. A Polgári törvénykönyv szerint élettársi kapcsolat két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között áll fenn, akik közül egyik sem házas, egyiküknek sincs mással bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolata, és akik nem egyenes ági rokonok vagy testvérek. E feltételek teljes körű megítélése egy egészségügyi szolgáltató esetében nyilvánvalóan lehetetlen feladat.

Jelenleg tehát az egészségügyi törvényben biztosított jogaikkal élni kívánó élettársak, valamint a joggyakorlásukban őket segíteni hivatott egészségügyi szolgáltatók egyaránt nehéz helyzetben vannak.

Székely László ombudsman szerint ebben a helyzetben ma két megoldás lehetséges. Az első, hogy a beteg nyilatkozatra alkalmas állapotban megnevez élettársként valakit, akinek ekkor már csak a személyazonosságát kell ellenőrizni. A második, hogy ha az élettársi minőség nyilvántartással, közokiratban foglalt nyilatkozat alapján vélelmezett. Minden más esetben kérdéses, hogy milyen feltételek fennállása esetén lehet hitelt érdemlően valószínűsíteni az élettársi kapcsolat fennállását. Emiatt viszont nem egységes az egészségügyi szolgáltatók gyakorlata, valamint belső szabályozása – tárta fel az alapjogi biztos vizsgálata.

Előfordul, hogy az élettárs nyilatkozatát elfogadják, nyilatkoztatják az elhunyt törvényes képviselőjét, gyermekét, lakcímkártyát, közüzemi számlát kérnek vagy a szomszédok nyilatkozatát kérik. Így az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges adatok más és más feltételek mellett juthatnak harmadik személy birtokába. A teljes jelentés itt olvasható

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink