hirdetés
  • adatvedelem
    2013-08-30 09:44

    Ha valaki kíváncsi a cikkben említett 119 gyógyszerre, akkor itt megtalálhatja: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation /document_listing/document_listing_000366.jsp&mid=WC0b01a c058067c852 A www.ema.europa.eu oldalon a Regulatory / Phamacovigilance / List of medicines under additional monitoring. Ahogyan elnézem, egy általam ismert gyógyszer kapható gyógyszer sincs közöttük - ezek valóban nagyon új készítmények.