hirdetés
  • weljan
    2013-01-03 21:32

    Az elképzelt rendeletek - ha a minisztereknek szóló kormányhatározat szellemében és szavai szerint készülnek - sérteni fogják az esélyegyenlőséget (közalkalmazottként és másként dolgozók, illetve életkor alapú megkülönböztetés), a nyugdíjtörvényt (nyugdíjjogosultság megvonása, de csak a közalkalmazottak esetében), a munka térvénykönyvét (a munkához való jog korlátozása, de csak közszolgáknál)