• Pollen
  • Mit érdemes tudni az első allergiavizsgálat előtt?

   Mit érdemes tudni az első allergiavizsgálat előtt?

  • Kezdődik a pázsitfűfélék pollenszórása

   Kezdődik a pázsitfűfélék pollenszórása

  • Felnőttkorban is kialakulhat az allergia

   Felnőttkorban is kialakulhat az allergia

 • utazás
  • Európában is egyedülálló a debreceni utazásorvostan kurzus

   Európában is egyedülálló a debreceni utazásorvostan kurzus

  • Mit tehetünk az utazási betegség, a jetlag ellen?

  • Csupán a négy F-et kell betartanunk

 • napártalom
  • Az UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

   Az UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

  • Gyulladást okozhat a parfüm és arcszesz a napozóknak

   Gyulladást okozhat a parfüm és arcszesz a napozóknak

  • Tavasszal is figyelnünk kell az UV-sugárzásra

   Tavasszal is figyelnünk kell az UV-sugárzásra

A bomlás virágai

Pszichiatria club Forrás: Weborvos Szerző:

A szakma legnagyobb hazai seregszemléjén a genetikától a közösségi pszichiátriáig terjed a tematika.

A Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) XIV. Vándorgyűlését 2008. január 24-27. között, Sopronban rendezik meg. A pszichiátriai szakma legnagyobb magyarországi seregszemléjének előadástémái a genetikától a közösségi pszichiátriáig terjednek.


A Vándorgyűlés központi mottója: A bomlás virágai. Nehéz lenne bebizonyítani, hogy Baudelaire főműve (Les Fleurs du Mal) és a Vándorgyűlés főtémája között nincs összefüggés. Az elmúlt évben a pszichiátriát sújtó – „szőnyegbombázással felérő" – változások után az esemény fő feladata a még megmaradt műhelyek és az ott folyó szakmai munka számbavétele, illetve az újrakezdés irányainak és lehetőségeinek áttekintése lesz.


A mentális egészséghez, ártalomkerüléshez feltétlenül szükség van az erkölcsi-etikai határok tudására, amelyekhez viszonyítani lehet a kóros felé vezető eltéréseket. Az utóbbi években e biztos eligazodási pontok fokozatos elhomályosodása aggasztó jelenség. Értékválságot tapasztalunk, egyre kevésbé körvonalazhatóak az erkölcsi mércék, a szabályok, normatívák, az egyéni és nemzeti identitás meghatározó tényezői. Erre utal a bizalmatlanság felerősödése, a feleslegesen megnövekedett bürokratikus szabályozás, a hivatali ellenőrzések, fenyegetések mértéktelen szaporodása. Az egymásnak ellentmondó és félrevezető információk dzsungelében az útvesztés szorongást provokál, és egyre többen adják fel tájékozódási igényüket, ami a depresszív pozíció felé vezető út. A pszichiáterek útbaigazító szerepe fontossá válik, ezért lenne lényeges megőrizni integritásukat, józan értékközvetítő szerepüket.


Többek között e társadalmi szinten jelentkező gondra is rámutat az a kongresszuson bemutatott felmérés, ami egy vidéki kórház 2006-os adatai alapján vizsgálja, hogy a kvázi sürgősséggel megjelent 3800 nem sebészeti beteg esetében milyen a pszichiátriai betegségek részaránya. Az adatokból kiderül, hogy a betegek beutalójában leírt, a mentősök, hozzátartozók és a páciensek által elmondott panaszok, tünetek alapján a fogadó személyzet majd 600 esetben (16 százalékban) feltételezett pszichiátriai prioritást. A fenti esetek közel fele (48%) pszichiátriai felvételre is került, további 30% ambuláns pszichiátriai ellátásban részesült.


Ennek ellenére az elmúlt évben sikeresen „elsüllyesztették" a magyar pszichiátriai szakma zászlóshajóját: az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet. Az átvett osztályokról és ágyakról szóló ígéretekből gyakorlatilag alig valami, a megtartott szakmai teamekről szóló ígéretekből pedig semmi sem valósult meg. Ennek eredményeképpen a hazai vezető – és nem mellesleg nemzetközileg is legelismertebb – pszichiáterek egy része idő előtti nyugdíjba, vagy külföldre kényszerült.


Az OPNI megszüntetése nemcsak a pszichiátriát és a stroke ellátást érte negatívan, hanem az epilepszia centrumot is. Az itt működő Komprehenziv Epilepszia Részleget áthelyezték az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetbe (OITI), aminek során az Epilepszia Részleg nagymértékben csonkult. A rehabilitációs funkciót szolgáló – a maga nemében egyedülálló – Valentin házat megszüntették, és a részleg elvesztette önállóságát, miután ezentúl a Stroke Részleggel közösen végez, területi ellátási kötelezettséggel, neurológiai ellátást.


Egyedül az epilepszia sebészeti kezelésében volt remélhető előrelépés az átszervezéssel, miután a Kooperativ Epilepszia Sebészeti Program keretében már korábban volt együttműködés az OITI-val. Mindezek után megdöbbenéssel vehettük tudomásul, hogy az OITI új vezetése nem tart igényt a szakterület hazai létrehozója és irányítója – aki bár az OPNI megszűnésével nyugdíjba „ment" de ma is aktív résztvevője és külföldön is elismert szakembere a területnek – részvételére, vele az intézetnek semmiféle anyagi ráfordítást nem jelentő önkéntes segítői szerződést sem hajlandó kötni.


Összességében, országosan a mintegy 4000 aktív felnőtt pszichiátriai ágyból 3049 maradt, ami 24 százalékos csökkentést jelent. Ezt nemhogy nem követte az ígért járóbetegellátás fejlesztés, hanem 2007. április 1.-től a gondozói fix díjat további 50 százalékkal csökkentették!


A fekvőbeteg ellátás megkurtításának és az ellátóhálózat szűkítésének eredményeképpen az elmúlt (2007.) évben a teljesítmény volumen korlátban megszabott mennyiségnek kb. a kétszeresét látták el a pszichiáterek. A kormányzat a kézzelfogható igényekre reagálva a 2008-ra tervezett teljesítmény volumen korlátot még az elmúlt évinél is alacsonyabban határozta meg.


Ennek hosszabb távon egyértelmű következménye, hogy növekszik az ellátatlan betegek száma. Ráadásul az érintettek eddig nem ehhez szoktak hozzá, és mivel a mentális betegek betegségbelátása alacsonyabb, így a beszűkölő lehetőségekre és a kényszerűen csökkenő kezelési időre az érintettek agresszióval reagálnak. Ez hosszabb távon óhatatlanul is a nemrégiben a médiában is nagy nyilvánosságot kapott sajnálatos események megismétlődéséhez vezethet.


További szomorú tény, hogy az eddigi adatok szerint 2007 során több mint 5 százalékkal csökkent a krónikus skizofréniában alkalmazott pszichiátriai szerek – az antipszichotikumok – forgalma. Mivel ezek a betegek nem gyógyulnak meg (és ezeket a gyógyszereket folyamatosan, életük végéig szedniük kell), így a csökkenéséből az a következtetést vonható le, hogy a kezelt krónikus skizofrének 5 százaléka kezelés nélkül maradt. Ez a több száz vagy akár ezer olyan beteget jelent, akik feltehetőleg nem mentek másik orvoshoz, és az OPNI vagy más ellátóhely bezárása óta nem kapnak semmilyen ellátást. Márpedig a skizofréniában szenvedők állapotában a kezelés megszakítása után komoly romlás következik be, gyógyszer nélkül akár magukra és környezetükre is veszélyesé válhatnak.


Természetesen a fő feladat a még megmaradt műhelyek és az ott folyó szakmai munka számbavétele, illetve az újrakezdés lehetőségeinek áttekintése. A biológiai pszichiátriai kutatások mára igazolták a környezeti hatások és stresszorok (a streszt okozó tényezők) bevésődését a genetikai „memóriába" valamint a stressz szerepének más biológiai hatásait. Megnyílt az út tehát a szociálpszichiátriai szemlélet és tudás összekötésére a medikális „realitással".


Másrészről a pszichiátriai ellátórendszerben elmúlt évtizedben jelentős változások következtek be különösen a pszichiátriai rehabilitáció területén. Ennek egyik fontos jele a közösségi pszichiátria megjelenése, amiben a civil szervezetek is hozzájárultak a megújuláshoz. A közösségi pszichiátria, a támogatott foglalkoztatás, a felépülés-alapú ellátási módszertan meghonosítása révén a pszichiátriai rehabilitáció olyan új modellje valósulhat meg, ami egyaránt hangsúlyt fektet a bizonyítékokon alapuló szakmai standardokra, a felépülés és a szolgáltatások személyközpontú értékeire, valamint a stigma-csökkentésre.


Az utóbbi évtizedekben a női testideálokkal együtt változott a nőknek a saját testükhöz való viszonya, és az evészavarokban érhetők tetten a testkép torzulásai. Az idők folyamán azonban a férfi testideálok sem maradtak változatlanok, esetükben két szélsőséges irányzat figyelhető meg. Az egyik a feminin típusú férfiideál, mely a férfi és a nő között húzódó határvonal gyengülését és a nemek egységesülését mutatja. (Ezt mutatja egyébként a női body building elterjedése, és a főleg nőknél megjelenő testépítő típusú evészavar is.) A másik szélsőséges férfiideál a „Schwarzenegger-ideál", ami a még viszonylag fiatal zavarnak számító izomdiszmorfia alapját képzi.


A férfi testideálok változása hozzájárul ahhoz, hogy az eddig női túlsúlyú evés- és testképzavarokhoz lassan felzárkóznak a férfiak. Az izomdiszmorfia és a férfiakra jellemző egyéb testi obszessziók – mint például a kopaszodás, a pénisz mérete miatti aggodalmaskodás és a testtel kapcsolatos egyéb elégedetlenségek – gyűjtőfogalmául igen találó elnevezés jelent meg, a Pope és munkatársai által leírt „Adonisz komplexus" elnevezés.

Legolvasottabb cikkeink