• nátha
  • Itt az ősz, már támadnak a vírusok

   Itt az ősz, már támadnak a vírusok

  • A gyakori fülbetegségektől is megóvhat  a helyes orrfújás

   A gyakori fülbetegségektől is megóvhat  a helyes orrfújás

  • Honnan ismerhetjük fel a nátha szövődményét?

   Honnan ismerhetjük fel a nátha szövődményét?

 • melanóma
  • Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

   Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

  • Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

   Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

  • Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

   Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

 • egynapos sebészet
  • Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

   Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

  • Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

   Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

  • Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

   Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

A Weborvos.hu 2009 Kft. adatvédelmi Nyilatkozata

Címoldal Forrás: Weborvos Szerző:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Weborvos.hu 2009 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8.) - a továbbiakban Üzemeltető - által üzemeltetett, a http://www.weborvos.hu oldalon elérhető szolgáltatás keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.


A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony (a Szolgáltatás igénybevétele) fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek.


Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásaira.


A Weborvos létrehozásának célja, hogy a szakértő közönség mellett a lakosság számára is olyan egészségügyi oldalt hozzunk létre, ahol számos, az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos információhoz közérthető formában juthatnak hozzá az érdeklődők. Ugyanakkor felhívjuk a nem szakember látogatók figyelmét, hogy az oldalon közölt bármilyen információ semmilyen körülmények között nem jelent és nem jelenthet közvetlen tanácsadást, illetve nem jelenti és nem jelenheti panaszok, betegségek kezelésének útmutatóját. Mielőtt az ilyen információkat öngyógyításra és/vagy mások gyógyítására használná, kérjük, előzetesen beszélje meg döntését kezelőorvosával, gyógyszerészével. A webhelyen lévő orvosi információk nem helyettesítik a tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.


Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása.


A Weborvos csak orvosoknak és gyógyszerészeknek szóló szolgáltatásait a törvényes rendelkezéseknek megfelelően felhasználóink csak regisztrációs kérdőív kitöltésével vehetik igénybe. Az ilyen oldalakon a Weborvos.hu 2009 Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot, orvosi pecsét számát, illetve gyógyszerész kamarai azonosítót) kér. A regisztráció során kért adatok megadása ahhoz szükséges, hogy felhasználóink jogosultságát ellenőrizhessük és biztosíthassuk.


A Weborvos.hu 2009 Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Weborvos.hu 2009 Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.


A Weborvos.hu 2009 Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Weborvos.hu 2009 Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.


A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jó erkölcs követelményeivel.


A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.


A www.weborvos.hu oldalain a látogatók olyan ún. linkeket is találhatnak, amelyekre kattintva egy másik cég Internetes oldalaira juthatnak el. Mivel ezek a Weborvos oldalaitól teljesen függetlenek, felhívjuk a figyelmet, hogy ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Weborvos.hu 2009 Kft. nem vállal semmilyen felelősséget. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy figyelmesen olvassa el az adott szolgáltatásra vonatkozó irányelveket és kötelezettségeket, és csak akkor használja fel a rendelkezésre álló tartalmat, ha az adott szolgáltató elveit önmagára vonatkozóan is érvényesnek fogadja el.


Nem szakember látogatóinknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy saját, személyes kérdéseikkel a névtelenséget teljes mértékben megőrizve közvetlenül orvos-szakértőinkhez fordulhassanak, akik az interneten keresztül válaszolják meg kérdéseiket, adnak névvel ellátott tanácsokat.


Ezek a tanácsok azonban nem helyettesítik a közvetlen orvosi ellátást. Ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Weborvos szolgáltatója semmilyen felelősséget nem vállal az oldalain található tartalom felhasználásából eredő káros következményekért.


A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.


A Weborvos.hu 2009 Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. A Weborvos.hu 2009 Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Weborvos.hu 2009 Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.


A Weborvos.hu 2009 Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet  személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


A Weborvos.hu 2009 Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja Ön részére a visszautasítás lehetőségét.


Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Weborvos.hu 2009 Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.


A Weborvos.hu 2009 Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk. Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webhely nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.


Kivéve amennyiben azt jogszabály számunkra kötelezően előírja, nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.


A Weborvos.hu 2009 Kft. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa Internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.


A Weborvos.hu 2009 Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.


A Magyar Távirati Iroda honlapunkon felhasznált hírei szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. Ez a figyelmeztetés az MTI Zrt.-vel kötött szerződés pontjai miatt került az oldalunkra, többek között az Ön tájékoztatására.


Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, kiegészítésére. Módosítás, kiegészítés esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő naptól lép hatályba.


Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk:
•  elektronikus levélben: szerkesztoseg@weborvos.hu
•  telefonon: (+36 1) 788-9212
•  mobiltelefonon: (+36 30) 640-5867

Zöldi Péter
ügyvezető igazgató
Weborvos.hu 2009 Kft.