• nátha
  • Itt az ősz, már támadnak a vírusok

   Itt az ősz, már támadnak a vírusok

  • A gyakori fülbetegségektől is megóvhat  a helyes orrfújás

   A gyakori fülbetegségektől is megóvhat  a helyes orrfújás

  • Honnan ismerhetjük fel a nátha szövődményét?

   Honnan ismerhetjük fel a nátha szövődményét?

 • melanóma
  • Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

   Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

  • Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

   Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

  • Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

   Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

 • egynapos sebészet
  • Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

   Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

  • Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

   Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

  • Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

   Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

Hét önkormányzati rendelőt ellenőrzött az ÁSZ

Egészségpolitika 2018.06.07 Forrás: Weborvos Szerző:
Hét önkormányzati rendelőt ellenőrzött az ÁSZ

Számviteli hiányosságok, el nem készített szabályzatok, vagy a szabályzatok betartása okozott gondot.

Az Állami Számvevőszék befejezte az alábbi hét önkormányzati tulajdonú, egészségügyi szolgáltatást biztosító gazdasági társaság ellenőrzését.  

Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a 110 település 125 ezer lakosának egészségügyi ellátásáért felelős társaságok 2013-2016 közötti ellenőrzése során "aggasztó diagnózist" állított fel az ÁSZ: több társaságnál nem volt átlátható a működés, gazdálkodásuk és vagyongazdálkodásuk nem volt szabályszerű, a beszámolók hiánya miatt nem volt biztosítva a vagyon védelme és annak megőrzése. Ezek a szabálytalanságok és hiányosságok magukban hordozzák a korrupció kockázatát, valamint a jogszabálysértő gyakorlat, az átláthatatlan működés felveti a pazarló közpénzfelhasználást is, adta hírül az MTI. 

A Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató NKft., Tab. A társaságot 2008-ban 25 – Koppány Völgye kistérségbe tartozó – önkormányzat alapította 3,1 millió forint jegyzett tőkével. A Tab önkormányzata és a társaság között létrejött feladat-ellátási szerződésben kötelező feladatként határozták meg a járóbeteg-ellátást, háziorvosi ügyeletet és a védőnői szolgálat biztosítását. A közfeladathoz kapcsolódóan egészségmegőrzési, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket végzett. A társaságnak az ellenőrzött időszakban vagyonkezelt eszköze nem volt. A Koppány-Völgye KEK Kft. az ellenőrzött időszakban – 2014 kivételével – nyereséges volt, saját tőkéje 110,6 %-kal, az értékesítés nettó árbevétele 91,5%-kal növekedett. A társaság számviteli szabályozottsága nem felelt meg az előírásoknak. A társaság rendelkezett az elszámolások és nyilvántartások rendjét meghatározó számviteli politikával és az annak részeként kötelezően elkészítendő egyéb szabályzatokkal, de a számviteli politika, a pénzkezelési szabályzat és az értékelési szabályzat tartalmi szempontból nem feleltek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak. A számlarend szintén nem felelt meg az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása a számviteli szabályozottság hiányosságai miatt nem felelt meg a jogszabályoknak. A társaság díjalkalmazása szintén nem felelt meg az előírásoknak, mert a térítési szabályzatában a jogszabályi rendelkezésektől eltérve állapította meg a térítési díjakat. 

A Szent Márton Járóbeteg Központ Kft. A Társaság főtevékenysége Pannonhalma és környéke településeinek betegellátására terjedt ki, 22  járóbeteg-szakrendelés működtetésével. Főtevékenysége, illetve közhasznú tevékenysége szakorvosi járóbeteg-ellátás volt. Közhasznú tevékenységként továbbá általános járóbeteg-ellátást, valamint egyéb humán egészségügyi ellátást végzett. A társaság közhasznú feladatai egyben közfeladatok voltak. Vállalkozási tevékenységei körébe ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, kozmetológiai, valamint ún. „prémium szolgáltatások” (szépészeti bőrgyógyászati szolgáltatások) végzése tartozott. Tevékenysége elvégzéséhez szükséges épületet és eszközöket az önkormányzat által apportként biztosított telken európai uniós forrásokból, 806,8 millió forint támogatással hozta létre. Az önkormányzat a társaság részére az ellenőrzött időszakban összesen 16,4 millió forint támogatást, illetve 22 millió forint kölcsönt nyújtott, melyet a társaság 2016 végéig visszafizetett. Saját tőkéje az ellenőrzött időszakban 66,7 %-kal nőtt. Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen kialakította, tulajdonosi jogait azonban nem gyakorolta szabályszerűen. A Társaság rendelkezett az előírt szabályzatokkal, vagyonnyilvántartása, vagyongazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt. Az egyszerűsített éves beszámolókban szereplő vagyonelemek állományát leltárral alátámasztotta. 2016-ban az ügyvezető nem alakította ki a célok megvalósítását és a tevékenység nyomon követését biztosító rendszert, így az nem járult hozzá az integritás erősítéséhez. A Szent Márton Járóbeteg Központ Kft. fizetőképessége biztosított volt, beszámolási kötelezettségének szabályszerűen eleget tett. A társaság nem készítette el a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot, közérdekű adatait nem tette közzé. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az értékcsökkenést a társaság szabályszerűen számolta el. A személyi jellegű ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A társaság 2016-ban egy adósságot keletkeztető ügyletét szabálytalanul kötötte meg. 

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ NKft. A Társaságot Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska és Kajászó önkormányzata alapította. A Társaság közhasznú tevékenysége szakorvosi járóbeteg-ellátás biztosítása volt a tagönkormányzatok közigazgatási területéhez tartozó lakosság részére. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Ercsi Város Önkormányzat 2013-2016 között a többségi tulajdonában álló Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem alakította ki szabályszerűen, és a tulajdonosi joggyakorlás sem volt szabályszerű. 2016-ban az önkormányzat nem szabályszerűen vállalt kezességet a társaság hiteléhez. A felügyelőbizottság nem készítette el ügyrendjét. A taggyűlés az egyszerűsített éves beszámolókról a felügyelőbizottság írásbeli jelentései hiányában döntött, és nem alkotta meg a javadalmazási szabályzatot. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Kft. gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A számviteli politika keretében elkészítendő valamennyi szabályzatot 2013. évben nem készítette el, 2014. évtől hatályos szabályzatai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, illetve a saját vagyon nyilvántartása nem volt szabályszerű. A számviteli nyilvántartásokat nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette, egyszerűsített éves beszámolóit – a törvényben előírtak ellenére – nem támasztotta alá leltárakkal. A kormányzati szektorba sorolt társaság kölcsönt, hitelt vett fel, azonban adósságot keletkeztető ügyleteit nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötötte és mutatta be az egyszerűsített éves beszámolókban. A köztulajdonban álló és közfeladatot ellátó társaság a jogszabályokban előírt közzétételi, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, tevékenységének átláthatóságát nem biztosította. 

„Az Ormánság Egészségéért” NKft., Sellye. Az önkormányzat 75,8 százalékos minősített többségi befolyást biztosító tulajdonrésze, a társaság tulajdonosi szerkezete az ellenőrzött időszakban nem változott.  A társaság tevékenysége az általános-, szakorvosi- és fogorvosi járóbeteg-ellátásra, valamint egyéb humán egészségügyi szolgáltatások biztosítására terjedt ki, de kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytatott, ingatlant adott bérbe. Tevékenységei közül az egészségügyi alapellátás minősült közfeladatnak. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Sellye Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás feltételeit nem a jogszabályi előírások szerint alakította ki, a felügyelő bizottságot csak az ellenőrzött időszak végén hozta létre, tulajdonosi jogait nem szabályszerűen gyakorolta. A társaság szabályzatai nem feleltek meg a törvényi előírásoknak, a bevételek, ráfordítások, az értékcsökkenés elszámolása, a vagyon nyilvántartása nem volt szabályszerű. A jogszabályi előírás ellenére a számviteli beszámolók mérlegtételeit leltárral nem támasztották alá, a törvényi előírás ellenére mennyiségi felvétellel nem leltároztak. A hiányosságok miatt nem érvényesült a valódiság számviteli alapelve. A társaság adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, azonban a jogszabályi előírás ellenére a közérdekű adatait, a közérdekből nyilvános adataiban bekövetkezett változást nem tette közzé. 

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató NKft. A Társaságot Mezőcsát Város Önkormányzata és nyolc község önkormányzatából álló tulajdonosi közösség 2008. szeptember 8-án alapította meg a területi ellátási kötelezettsége alá eső település lakosainak általános, valamint szakorvosi járóbeteg-ellátása biztosítása érdekében. A társaság törzstőkéje az ellenőrzött időszakban 57,2 millió forint volt, Mezőcsát Város Önkormányzatának társasági részesedése 95,58 százalék volt. A társaság feladatait saját vagyonával, illetve az önkormányzattól üzemeltetésre átvett vagyonnal látta el. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Az általa kialakított szabályozás nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, az éves beszámolók mérlegtételeinek leltárral történő alátámasztása nem volt biztosított. A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű. A társaság teljesítette beszámolási kötelezettségét, a jogszabályban előírt közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerését azonban nem biztosította, ezért működése nem volt átlátható. Mezőcsát Város Önkormányzata a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság működését azonban nem ellenőrizte, így nem járult hozzá annak szabályos működéséhez. 

A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató NKft., Aba. A társaságot 2009. július 9-én alapította nyolc önkormányzat, többségi tulajdonosa Aba Város Önkormányzata volt. A társaság közhasznú jogállású, fő tevékenysége szakorvosi járóbeteg-ellátás volt. Fő tevékenységét az ellenőrzött időszakban nem kezdte meg, a járóbeteg-szakellátó központ kialakítására és fejlesztésére elnyert európai uniós pályázat megvalósítását végezte. Aba Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a felügyelőbizottság az ügyrendjét nem készítette el. A taggyűlés, mint a társaság legfőbb szerve, a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének hiányában döntött a 2013-2015. évi egyszerűsített éves beszámolók elfogadásáról, a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóról pedig nem döntött. A javadalmazási szabályzatot nem alkotta meg. A Sárvíz NKft. számviteli politikáját és számlarendjét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. A gazdálkodás és a vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzéséhez nem rendelkezett dokumentumokkal, így gazdálkodása nem volt átlátható és elszámoltatható, a vagyon megőrzését és védelmét nem biztosította. Egyszerűsített éves beszámolóit bizonylatokkal és leltárral nem támasztotta alá. A társaság a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót késedelmesen, a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót nem tette közzé. 2013-2014-ben a közhasznúsági mellékletet nem készítette el. Mint közfeladatot ellátó szerv és köztulajdonban álló társaság, a jogszabályban előírt közzétételi, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. A 2016-ban kormányzati szektorba sorolt társaság nem alakította ki a tevékenységek, célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert és nem tett eleget az államháztartásért felelős miniszter felé fennálló, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. A gazdálkodás kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei szabályszerűségének ellenőrzéséhez a társaság nem szolgáltatott adatot. Az ügyvezető személyében az ellenőrzött időszakot követően bekövetkezett változás a társaság ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok miatti felelősség felvetését meghiúsította. 

A Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nkft. A sarkadi székhelyű társaságot kilenc önkormányzat hozta létre 2008. szeptember 3-án, 52,7 millió forint törzstőkével. A sarkadi önkormányzat a társaságban többségi tulajdonnal rendelkezett; az üzletrészek és a szavazatok 74%-át birtokolta. A társaságot azzal a céllal alapították, hogy felépítse Sarkadon a járóbeteg-szakellátó egészügyi központot, és azt legalább öt évig ebben a formában üzemeltesse. A társaság közhasznú tevekénysége szakorvosi járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás, általános járóbeteg-ellátás és egyéb humán egészségügyi ellátás volt. Vállalkozási tevékenysége keretében saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozott. A társaság éves szakmai beszámolói szerint a szakellátáson megjelent személyek száma az ellenőrzött időszakban évente 11-12 ezer fő között, az esetek száma 70-81 ezer db között változott. Sarkad Város Önkormányzatnál a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakítása és a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt. Javadalmazási szabályzatot a társaság legfőbb szerve nem alkotott. A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem volt megfelelő. A társaság rendelkezett az előírt szabályzatokkal, azonban azokban nem vezette át a jogszabályváltozást. Számlarendje nem felelt meg hiánytalanul a törvényben foglaltaknak, mivel az nem tartalmazta a bizonylati rendet. A társaság vagyongazdálkodási tevékenysége a leltár hiányosságai miatt nem volt szabályszerű. Előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette, azonban közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. A társaság rendelkezett adatvédelmi szabályzattal, azonban adatvédelmi felelős kijelölésére, illetve megbízására nem került sor.

A hiányosságok kiküszöbölésére javaslatokat fogalmaztak meg a számvevők, és a végrehajtásra vonatkozóan intézkedési tervet kértek mind a hét szolgáltatótól.

Legolvasottabb cikkeink