• nátha
  • Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

   Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

  • Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

   Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

  • A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

   A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

 • melanóma
  • Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

   Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

  • A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

   A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

  • Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

   Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

 • egynapos sebészet
  • Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

  • Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

   Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

  • Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

   Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

Az OBDK pályázati felhívása

Hírek Forrás: OBDK

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgatójának pályázati felhívása.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) főigazgatója az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló a 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a alapján pályázatot hirdet

állandó minőségügyi szakfőorvosi, nem orvosi szakterületek esetén minőségügyi szakterületi vezetői feladatok megbízási jogviszony keretében történő ellátására

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tagozatok közül az alábbi szakterületekre.

 6  Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek
 17  Érsebészet és angiológia
 21  Égés- és plasztikai sebészet
 32  Addiktológia
 35  Foglalkozás orvostan
 49  Patológia
 56  Mozgásterápia, fizioterápia
 

Ellátandó feladatok a Rendelet 19. §-ban meghatározottakkal összhangban:
• a szakterületének képviselői felé a közvetíti a minőségügyi alapelveket és követelményeket,
• részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai véleményével segíti az OBDK-t ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában,
• közreműködik az OBDK által végzett, az egészségügyi ellátási folyamatok szakmai irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének értékelésében,
• kockázatelemzési tevékenységet végez,
• közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában,
• közreműködik adatgyűjtésekben, klinikai auditokban és helyszíni minőségügyi értékelésekben, az auditok és értékelések során szerzett tapasztalatokat az OBDK felé visszajelzi, továbbá javaslatokat tesz ezek témakörére és gyakoriságára,
• együttműködik a szakterülete szerint illetékes egészségügyi szakmai kollégiumi tagozattal,
• a tudomására jutott vagy tapasztalt, az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és a betegbiztonságot érintő problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket az OBDK felé – szükség szerint megoldási javaslattal – jelzi, valamint
• ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.
• Az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető állandó feladatait jóváhagyott éves munkaterv alapján, eseti feladatait előre egyeztetett módon végzi.

Pályázati feltételek:
Megbízás annak adható, aki
• az adott szakterületen legalább 10 éves, nem orvosi szakterületek esetében legalább 8 éves gyakorlati idővel,
• az adott szakterületen – összevont szakmáknál legalább az egyik szakma vonatkozásában – szakvizsgával, nem orvosi szakterületek esetében szakképesítéssel és
• az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek alkalmazásában az egészségügyi szakirányú továbbképzésről szóló jogszabályok szerinti licenccel rendelkezik, ennek hiányában ezen módszerek alkalmazásában jártas,
• mobilis, jó kommunikációs és interperszonális készséggel rendelkezik.

Ha a pályázó 62 éven felüli, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat 1.9. pontja értelmében a megbízási szerződés megkötéséhez a Kormány véleményének megérkezése szükséges.

Előnyt jelent:
• jártasság az egészségügyi minőségügy területén,
• tudományos fokozat,
• tárgyalóképes angol nyelvtudás és/vagy egyéb idegen nyelv ismerete,
• a pályázott területet érintő tudományos publikációk.

Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki:
• az egészségügy ágazati irányítását, felügyeletét, ellenőrzését vagy finanszírozását ellátó szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
• egészségügyi szakmai köztestület elnöke,
• az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagozatának vezetője,
• egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos-igazgatója vagy minőségügyi vezetője,
• szakfelügyeleti tevékenységet végez,
• egészségügyi-szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezet vezető tisztségviselője,
• országos módszertani, illetve gyógyintézet főigazgatója, orvos-igazgatója vagy ápolási igazgatója.

A pályázathoz csatolandó:
• részletes szakmai önéletrajz,
• minőségfejlesztési koncepció a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelete 19. § (2) bekezdése szerinti területek vonatkozásában,
munkáltatói igazolás a jártasság igazolásához,
• a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, valamint hozzájárulás a teljes pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításhoz, továbbításához,
• nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e eseti megbízás keretei között megbízási jogviszony létesítéséhez.

A pályázathoz csatolandó nyomtatványok, sablonok letölthetők innen is

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. 09. 15.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot az OBDK – Humánpolitikai Főosztályára kell benyújtani elektronikusan a jakuscsilla@obdk.hu e-mail címre és papíralapon, nyomtatott formában a következő levelezési címre:

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 1365 Budapest, Pf. 646.

A borítékra kérnénk ráírni, hogy „Minőségügyi szakfőorvosi / minőségügyi szakterületi vezetői pályázat".

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a szakterületenként létrejövő, a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1, valamint az OBDK által kijelölt 2 főből álló bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártától számított 45 nap.

A megbízás időtartama: 3 éves határozott időtartam

A megbízási jogviszony létesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Rendeletben meghatározottak az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos további információ a safadihelena@obdk.hu e-mail címen, vagy Dr. Safadi Heléna főosztályvezetőtől a 06-1-9202-704-es telefonszámon kérhető.

Legolvasottabb cikkeink