• nátha
  • Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

   Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

  • Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

   Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

  • A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

   A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

 • melanóma
  • A szemben és a köröm alatt is lehet rejtett melanóma      

   A szemben és a köröm alatt is lehet rejtett melanóma      

  • Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

   Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

  • A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

   A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

 • egynapos sebészet
  • Felfüggesztették az egynapos sebészeti ellátásokat

   Felfüggesztették az egynapos sebészeti ellátásokat

  • Jövőre elkészül az egynapos sebészeti egység Kecskeméten

   Jövőre elkészül az egynapos sebészeti egység Kecskeméten

  • Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

Iskolaorvost keres Erzsébetváros Önkormányzata

Címoldal 2021.02.26 Forrás: (X)
Iskolaorvost keres Erzsébetváros Önkormányzata

Erzsébetváros Önkormányzata Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központja pályázatit hirdet iskolaorvos munkakör betöltésére.

•Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Ifjúság -egészségügyi Szolgálat

Iskolaorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolaorvosi feladatok ellátás az iskola -egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, belgyógyász,háziorvos,csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos,

•          Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•          Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik, az 1. számú mellékletben rögzített illetmény alapján, az 530/2020.(XI.28) Korm. rendelet végrehajtási utasítására figyelemmel

•          Kamarai tagság

•          Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•          Iskolaegészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•          Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•          Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•          www.bjhuman.hu - 2021. február 22.

•          weborvos.hu - 2021. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát BJ/25-13/2021., valamint a munkakör megnevezését: Iskolaorvos. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvántartási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.