• nátha
  • Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

   Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

  • Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

   Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

  • Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

   Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

 • melanóma
  • Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

   Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

  • Bőrrák megelőzés – praktikus tanácsok

   Bőrrák megelőzés – praktikus tanácsok

  • Melanoma: kevés ismeret, késői diagnózis

   Melanoma: kevés ismeret, késői diagnózis

 • egynapos sebészet
  • Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

  • Egynapos sebészetet adtak át Karácsony Gergelyék

   Egynapos sebészetet adtak át Karácsony Gergelyék

  • Új fejezet a műtétben, diagnosztikában Szabolcsban

   Új fejezet a műtétben, diagnosztikában Szabolcsban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Címoldal 2021.04.21 Forrás: (X)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi körzet betöltésére.

Megye: Győr-Moson-Sopron

Település: Écs

Ellátandó települések száma: Két település (Écs és Ravazd)

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

Kártyaszám: 2490

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A pályázatok elbírálását követő legközelebbi naptári napon.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 080090021 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Écs és Ravazd felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Écs és Ravazd községek 080090021 azonosító számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye:

9083 Écs, Fő utca 80.

9084 Ravazd, Országút utca 96.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, figyelembe véve a 47/ 2020. (XII.22.) EMMI rendeletben foglaltakat, egyes az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló jogszabályban meghatározottakat.

• fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

• vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,

• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

• az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,

• a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Écs, Ravazd háziorvosi körzet jelenleg Écs Községi Önkormányzat által, az egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott 1 fő asszisztens, áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázat elbírálási határideje:  a pályázatok beérkezésük sorrendjében, folyamatosan kerülnek elbírálásra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.

Postai cím: Écs Községi Önkormányzat 9083 Écs, Fő u. 94.

Személyesen: dr. Szabó Norbert polgármesterhez kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Szabó Norbert polgármester vagy dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nyújt a 06-96/473-168 telefonszámon vagy a polgarmester@ecsfalu.hu email címen.

A borítékon kérjük feltüntetni: Felnőtt háziorvosi pályázat Écs-Ravazd

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 080090021 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Écs és Ravazd felnőtt háziorvosi körzetének ellátására.

A praxisjog térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Szolgálati lakás rendelkezésre áll. Az önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a rendelőhelyiségeket és annak berendezéseit, továbbá átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíját, az áramdíját, valamint a takarító bérét és járulékait. A háziorvosi körzet 2021. március 1-vel „tartósan betöltetlen” ezért a pályázó jogosult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 2021. január 1-től kiírt letelepedési támogatásra. Ez a körzet tekintetében nettó 12. 000. 000,-Ft elnyerhető támogatást jelent.

A pályázatokat Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

 

Écs Községi Önkormányzat                        Ravazd Község Önkormányzata

         9083 Écs, Fő u. 94.                                9091 Ravazd, Országút u. 119/A