• nátha
  • Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

   Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

  • Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

   Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

  • Tízből csak három magyar fújja ki helyesen az orrát

   Tízből csak három magyar fújja ki helyesen az orrát

 • melanóma
  • Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

   Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

  • A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

   A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

  • Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

   Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

 • egynapos sebészet
  • Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

   Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

  • Egynapos sebészet: új szakmai kollégiumi tagozata van a területnek

   Egynapos sebészet: új szakmai kollégiumi tagozata van a területnek

  • Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás Csepelen

   Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás Csepelen

Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 196. közgyűlésén

Hírek 2023.05.08 Forrás: Weborvos
Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 196. közgyűlésén

Átadták az Akadémiai Aranyérem mellett az Akadémiai Díjat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet, illetve az Arany János-életműdíjat.

Az ünnepi ülésen a hagyományoknak megfelelően az Akadémiai Aranyérem mellett az Akadémiai Díjat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet, illetve az Arany János-életműdíjat elnyert kutatók vehették át az elismeréseket.

Az Akadémiai Aranyérem a Magyar Tudományos Akadémia legrangosabb tudományos díja. Az életműdíjként adományozható kitüntetéssel a díjazott teljes tudományos munkásságát ismerik el.

A 2023. évi Akadémiai Aranyérmet a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége Vékás Lajosnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának adományozta. Vékás Lajos a polgári jog teljes spektrumát lefedő, valamint az összehasonlító magánjogban is úttörő, nemzetközileg is elismert kutatásai és elméleti tudományos munkássága mellett a jogtudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazásában is meghatározó szerepet játszott: munkássága jelentős mértékben hozzájárult többek között a polgári jog újrakodifikálásához. Mindezek mellett kiemelkedő felsőoktatási tevékenységéért, számos tudományos mű és a jogi felsőoktatásban széles körben alkalmazott tankönyv megalkotásáért, továbbá társadalomtudományi alelnökként az MTA tudományos életben betöltött szerepének megőrzésében való aktív közreműködéséért adományozták neki az Akadémia legrangosabb kitüntetését.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az MTA rangos kitüntetését, az Akadémiai Díjat tudományos tevékenységet végző kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozza az elmúlt években elért kiemelkedő kutatási munkájuk és eredményeik, valamint szakkönyveik, publikációik, könyveik elismeréseként. 2023-ban az alábbi tizenegy kutató kapta meg a nívós díjat:

Abért Miklós (PhD), a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa nagy hatású, a matematika több ágát – a csoportelméletet, az ergodelméletet, a gráfelméletet, a dinamikát, az algebrai topológiát és a valószínűségszámítást – összekapcsoló kiemelkedő eredményei elismeréseként;

Battistig Gábor, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Villamosmérnöki Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója a félvezető anyagtudomány, az integrált mikro-/nanoeszközök technológiájának kutatásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményeiért, valamint évtizedes kiváló tudományos vezetői, konferenciaszervezői és sikeres villamosmérnöki felsőoktatási tevékenységéért;

Fábián István, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára a környezeti kémiában, illetve az ipari technológiákban nagy jelentőséggel bíró összetett redoxireakciók mechanizmuskutatása terén végzett több mint negyven éves, nemzetközi szinten is kiemelkedő és elismert kutatásaiért, az oldatfázisú reakciókinetika kiemelkedő műhelyeként számon tartott kutatócsoportjáért, széles körű és eredményes nemzetközi együttműködések kialakításáért, egyetemi oktatói és iskolateremtő tevékenységéért, valamint példamutató szakmai aktivitásáért;

Moldvay Judit, az MTA doktora, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem egyetemi magántanára a hazai transzlációs tüdőrák kutatásának megteremtése, valamint a vezető daganatos halálokként is ismert tüdőrák prognosztikai és prediktív faktorainak több évtizedes, nemzetközileg is kiemelkedő eredményű kutatásainak elismeréseként;

Molnár Antal, az MTA doktora, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főigazgató-helyettese, igazgatója a kora újkori egyháztörténet terén végzett kiemelkedő tudományos tevékenysége, a szélesebb értelemben vett kora újkori művelődéstörténet és kultúratudomány nélkülözhetetlen darabjaiként számon tartott katolikus egyháztörténeti munkái, a nemzetközi tudományos életben való aktív közreműködése, valamint a magyarországi obszerváns ferencesek 15–16. századi formuláskönyveit kritikai kiadásban megjelentető grandiózus, új kötete elismeréseként;

Németh Péter (PhD), a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet tudományos főmunkatársa a különleges gyémántszerkezetek atomi felbontású elektronmikroszkópos vizsgálata terén kifejtett, nemzetközi szinten is kiemelkedő ásványtani kutatásainak eredményeiért, valamint ehhez kapcsolódó publikációs teljesítménye elismeréseként;

Posta Katalin Andrea, az MTA doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézet igazgatója, a Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára az arbuszkuláris mikorrhizaképző gombák, illetve a termesztett növényeket ért biotikus és abiotikus stressz kivédésében játszott szerepük mélyebb megismerésének terén végzett kutatásaiért és kimagasló eredményeiért, amelyek révén kísérletesen igazolták, hogy szárazság és hőstressz esetén az AM-szimbiontákkal együtt élő növények kevésbé károsodnak, valamint termesztett növények betegség-ellenállóságát és terméshozamát is növelték mikorrhiza-oltással;

Szerb László András, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, a Kvantitatív Menedzsment Intézet igazgatója, a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetője a vállalkozói ökoszisztéma és a kisvállalati versenyképesség terén végzett kimagasló eredményeiért, a máig az országos szintű vállalkozásmérés egyik meghatározó komplex mutatója, a Globális Vállalkozói Index megteremtésében, valamint a testreszabott szakpolitikai ajánlások innovatív módszertanává vált, a szűk keresztmetszetekért történő büntetés módszerének kidolgozásában játszott meghatározó szerepéért, továbbá a Kisvállalati Versenyképességi Index létrehozásáért, amely Magyarországon kívül immár kilenc országban méri a kis- és középvállalkozások teljesítményét;

Szunyogh László, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézete Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára kimagasló munkájáért, a mágneses nanoszerkezetek és alacsony dimenziós textúrák tulajdonságainak relativisztikus effektusokról is számot adó, ab initio módszerekkel való vizsgálatát és modellezését lehetővé tevő számítási módszerek kifejlesztéséért, valamint iskolateremtő tevékenységéért és a tudományos közélethez való kiemelkedő hozzájárulásáért.

Megosztott Akadémiai Díjat kapott:

Juhász Gábor, az MTA doktora, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója;

Vellai Tibor András, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az öregedés és autofágia kutatásának területein, egymástól függetlenül dolgozva elért, úttörő jelentőségű eredményeikért, az e folyamatokban szereplő új molekuláris mechanizmusok felfedezéséért, valamint az autofág önemésztés és a lizoszomális lebontás jelentőségének számos sejtélettani és kóros folyamatban való kimutatásáért.

(Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás)

Legolvasottabb cikkeink