• nátha
  • Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

   Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

  • Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

   Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

  • Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

   Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

 • melanóma
  • Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

   Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

  • Hány éves kortól ajánlott az anyajegyszűrés?

   Hány éves kortól ajánlott az anyajegyszűrés?

  • Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

   Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

 • egynapos sebészet
  • Egynapos sebészeti egység épült 2,7 milliárd forintból Kecskeméten

   Egynapos sebészeti egység épült 2,7 milliárd forintból Kecskeméten

  • "Sokkal több beteget tudunk ellátni az egynapos sebészet során"

  • Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet

Paragrafus

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2009/10. (I. 27.)

Az új rendelet több ponton módosítja a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendeletet.

Többek között új fogalmi meghatározásokat vezet be a célérték, az orvos átlag illetve az orvosra jellemző eltérés százalék mérőszáma (BSúly) tekintetében.

Szabályozza továbbá az alábbi kérdéseket:
- A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének alapjául szolgáló ATC csoportokat, az értékelés tárgyát képező hatóanyagkört és a célértékeket a miniszter rendeletben hirdeti ki.
-Az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelési tevékenysége a külön jogszabályban foglalt ATC csoportokban szereplő, a miniszter által kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek esetén kizárólag normatív támogatási jogcímen történő gyógyszerrendelésük alapján kerül értékelésre.
- A miniszter az azonos - a külön jogszabály szerinti - ATC csoportonként minden naptári negyedév második hónapjának első napjával megállapítja a következő naptári negyedévre érvényes, a terápiás gyógyszercsoportra jellemző, egy napi terápiára jutó elvárt társadalombiztosítási támogatást (célértéket). Az azonos terápiás gyógyszercsoport célértéke a költséghatékony gyógyszerrendelés mutatója. A célérték a következő naptári negyedévre érvényes.
- Az értékelésre kerülő hatóanyagok jogszabályban történő kihirdetésével kapcsolatosan az értékelésben részt vevő hatóanyagok köre az OEP - az illetékes szakmai kollégiumokkal való egyeztetést követő - javaslatának figyelembevételével kerül meghatározásra, melynek során figyelemmel kell lenni a társadalombiztosítási támogatás kiáramlás nagyságára a betegszámra, illetve olyan szakmai szempontokra, melyek alapján az adott hatóanyag hatásaira vagy indikációs területére figyelemmel nem vethető össze az ATC-csoport többi hatóanyagával.
Nem lehet értékelés tárgya az a hatóanyag, melynek DOT forgalmi részesedése a teljes ATC-csoport forgalmának 0,5%-át nem éri el."
-A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése során nem kerül figyelembevételre az az orvos, akinek gyógyszerrendelése alapján a külön jogszabályban meghatározott ATC csoportokba tartozó, kihirdetett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek vonatkozásában kifizetett társadalombiztosítási támogatás az adott naptári negyedévben az 50 000 forintot nem haladja meg.
- A 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet korábban hatályos melléklete hatályon kívül helyezésre került.


Az új rendelet módosítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletet, ennek keretében kimondja, hogy a Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 76. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki.
A hivatkozott törvény 76. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben forgalomba hozatali engedély jogosultja, a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszer esetében él azzal a lehetőséggel, hogy meghatározza a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthető legmagasabb eladási árát, úgy az árról rendelkező nyilatkozatát, módosított tartalmú nyilatkozatát, valamint a nyilatkozat visszavonására vonatkozó esetleges nyilatkozatát - legkésőbb az árról, illetve a visszavonásról rendelkező nyilatkozat hatálybalépését öt munkanappal megelőzően - megküldi az egészségügyi államigazgatási szervnek és a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Az egészségügyi államigazgatási szerv honlapján közzéteszi az árról rendelkező nyilatkozatok mindenkor hatályos tartalmát, biztosítva a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai által tett, e bekezdés szerinti nyilatkozatok visszakereshetőségét is.


A 10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet – az alábbi kivétellel - 2009. január 28-án lép hatályba azzal, hogy 2009. első naptári negyedévében az ATC csoportokra, az értékelendő hatóanyagkörre és a célértékek meghatározására a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok irányadóak.

Az OGYI kijelölésére vonatkozó előírás 2009. február 26-án lép hatályba.


10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet

Paragrafus

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2009/10. (I. 27.) Az új rendelet több ponton módosítja a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendeletet. Többek között új fogalmi meghatározásokat vezet be a célérték, az orvos átlag illetve az orvosra jellemző eltérés százalék mérőszáma (BSúly) tekintetében. Szabályozza továbbá az alábbi kérdéseket: - A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének alapjául szolgáló ATC csoportokat, az értékelés tárgyát képező hatóanyagkört és a célértékeket a miniszter rendeletben hirdeti ki. -Az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelési tevékenysége a külön jogszabályban foglalt ATC csoportokban szereplő, a miniszter által kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek esetén kizárólag normatív támogatási jogcímen történő gyógyszerrendelésük alapján kerül értékelésre. - A miniszter az azonos - a külön jogszabály szerinti - ATC csoportonként minden naptári negyedév második hónapjának első napjával megállapítja a következő naptári negyedévre érvényes, a terápiás gyógyszercsoportra jellemző, egy napi terápiára jutó elvárt társadalombiztosítási támogatást (célértéket). Az azonos terápiás gyógyszercsoport célértéke a költséghatékony gyógyszerrendelés mutatója. A célérték a következő naptári negyedévre érvényes. - Az értékelésre kerülő hatóanyagok jogszabályban történő kihirdetésével kapcsolatosan az értékelésben részt vevő hatóanyagok köre az OEP - az illetékes szakmai kollégiumokkal való egyeztetést követő - javaslatának figyelembevételével kerül meghatározásra, melynek során figyelemmel kell lenni a társadalombiztosítási támogatás kiáramlás nagyságára a betegszámra, illetve olyan szakmai szempontokra, melyek alapján az adott hatóanyag hatásaira vagy indikációs területére figyelemmel nem vethető össze az ATC-csoport többi hatóanyagával. Nem lehet értékelés tárgya az a hatóanyag, melynek DOT forgalmi részesedése a teljes ATC-csoport forgalmának 0,5%-át nem éri el." -A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése során nem kerül figyelembevételre az az orvos, akinek gyógyszerrendelése alapján a külön jogszabályban meghatározott ATC csoportokba tartozó, kihirdetett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek vonatkozásában kifizetett társadalombiztosítási támogatás az adott naptári negyedévben az 50 000 forintot nem haladja meg. - A 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet korábban hatályos melléklete hatályon kívül helyezésre került. Az új rendelet módosítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletet, ennek keretében kimondja, hogy a Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 76. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki. A hivatkozott törvény 76. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben forgalomba hozatali engedély jogosultja, a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszer esetében él azzal a lehetőséggel, hogy meghatározza a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthető legmagasabb eladási árát, úgy az árról rendelkező nyilatkozatát, módosított tartalmú nyilatkozatát, valamint a nyilatkozat visszavonására vonatkozó esetleges nyilatkozatát - legkésőbb az árról, illetve a visszavonásról rendelkező nyilatkozat hatálybalépését öt munkanappal megelőzően - megküldi az egészségügyi államigazgatási szervnek és a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Az egészségügyi államigazgatási szerv honlapján közzéteszi az árról rendelkező nyilatkozatok mindenkor hatályos tartalmát, biztosítva a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai által tett, e bekezdés szerinti nyilatkozatok visszakereshetőségét is. A 10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet – az alábbi kivétellel - 2009. január 28-án lép hatályba azzal, hogy 2009. első naptári negyedévében az ATC csoportokra, az értékelendő hatóanyagkörre és a célértékek meghatározására a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok irányadóak. Az OGYI kijelölésére vonatkozó előírás 2009. február 26-án lép hatályba.

Legolvasottabb cikkeink