• nátha
  • Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

   Vazomotoros nátha – lehet, hogy ettől szenved hetek óta?

  • Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

   Ha a koronavírus nem lenne elég: épp mindenki náthás

  • Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

   Matematikai modellezés szerint náthává szelídülhet a koronavírus

 • melanóma
  • Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

   Egyszerű módszer a melanoma korai felismerésére

  • Bőrrák megelőzés – praktikus tanácsok

   Bőrrák megelőzés – praktikus tanácsok

  • Melanoma: kevés ismeret, késői diagnózis

   Melanoma: kevés ismeret, késői diagnózis

 • egynapos sebészet
  • Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Megduplázódott az egynapos sebészeti ellátások aránya

  • Egynapos sebészetet adtak át Karácsony Gergelyék

   Egynapos sebészetet adtak át Karácsony Gergelyék

  • Új fejezet a műtétben, diagnosztikában Szabolcsban

   Új fejezet a műtétben, diagnosztikában Szabolcsban

Háziorvosi pályázatot hirdet Letenye város önkormányzata

Címoldal 2021.08.24 Forrás: (X)
Háziorvosi pályázatot hirdet Letenye város önkormányzata

Ellátandó feladat a felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése, területi ellátási kötelezettséggel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Letenye tartósan betöltetlen II. számú háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:

• Büntetlen előélet

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt feltételek megléte

• Érvényes orvosi nyilvántartási engedély

• Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• B kategóriás jogosítvány

• Részletes szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés

• Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,

• Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

Ellátandó feladat leírása:

Felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel.

A feladatellátás helye: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében megállapított II. számú felnőtt háziorvosi körzet.

A feladat-ellátási szerződés vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat-ellátási szerződés alapján. A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

Megye: Zala

Település: Letenye

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1919

Ellátandó települések száma: Több település (Letenye, Murarátka)

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

 
A pályázatok benyújtásának határideje, módja: 2021. november 30.

A pályázatot postai úton kell benyújtani Letenye Város Önkormányzata polgármesterének címezve (8868 Letenye, Kossuth L.u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenye Város Önkormányzatának Polgármestere Farkas Szilárd nyújt, személyesen a 8868 Letenye, Kossuth L.u.10. sz. alatti hivatali helyiségben vagy a 93/544-970-es telefonszámon

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 15.