• nátha
  • A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

   A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

  • Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

   Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

  • Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

   Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

 • melanóma
  • Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

   Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

  • Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

   Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

  • A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

   A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

 • egynapos sebészet
  • Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

   Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

  • A kecskeméti kórház orvosa lett az Egynapos Sebészeti Tagozat elnöke

  • Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

   Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

Pályázati felhívás körzeti háziorvosi feladatok ellátására

Címoldal 2023.10.16 Forrás: (X)
Pályázati felhívás körzeti háziorvosi feladatok ellátására

Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra szóló feladatellátási szerződést köt.

Kiskunlacháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kiskunlacházi III. sz. vegyes háziorvosi körzet (Kiskunlacháza Városnak a Határ utcától déli irányban Dömsöd és Ráckeve felé fekvő területe) háziorvosi feladatainak ellátására.

Ellátandó feladat: Kiskunlacháza Város Önkormányzata (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) III. számú vegyes háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátásra, amely területi ellátási kötelezettséggel jár, heti 20 órában, feladatellátási szerződés keretében, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II törvény e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormány rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormány rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött – feladatellátási szerződés szerint.

2. Magyar állampolgárság

3. Büntetlen előélet

4. Cselekvőképesség

5. Magyar Orvosi Kamarai tagság

6. Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság

7. Érvényes működési engedély

7. Egyéni Vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés

A pályázathoz csatolandó:

- a végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,

- részletes személyi és szakmai önéletrajz,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,

- érvényes működési engedély másolata,

- Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban elbírálásában résztvevők megismerhetik, illetve nyilatkozat pályázó a személyes adatainak a pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez való hozzájárulásról hozzájárulok.

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolás

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély

Háziorvosi munkakörben legalább 1-3 év tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2024. január 1.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton Kiskunlacháza Város Önkormányzata dr. Répás József polgármesternek címezve: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat - 3. sz. vegyes háziorvosi körzet.”

– elektronikus úton a polgarmester@kiskunlachaza.hu e-mail címen keresztül

– személyesen dr. Répás József polgármesternél a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)

További információ:

Telefon: 06 24 519 840

dr. Répás József polgármester

e-mail: polgarmester@kiskunlachaza.hu

Egyéb információk, a pályázat elbírálásának módja:

A háziorvosi feladatokat szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos, aki a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető.

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 03.) Kormány rendelet szabályai az egészségügyi szolgáltatónak a NEAK területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Ellátandó lakosság száma: 2659 fő + 49 fő külterületen élő lakosság (2023. június 1-i adat)

A 2340 Kiskunlacháza, Gárdonyi u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelő háziorvosi rendelő részét, a háziorvos részére részben térítésmentesen (elszámolási jogviszony alapján arányos rezsidíjjal terhelten bocsájtja rendelkezésre a hozzá tartó helységekkel (előtér, váróterem stb.). (Összesen: 81,5 m2, 236,4 m3). A rendelő közös helyiségeit a pályázó a háziorvosi tevékenysége rendeltetésszerű folytatásához szintén részben térítésmentesen használhatja.

A rendelő felújított, jól felszerelt, informatikai rendszerrel ellátott, MedMax program biztosított.

Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra szóló feladatellátási szerződést köt.

A pályázat webes megjelentetése: www.kiskunlachaza.hu

Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást külön indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.