• nátha
  • Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

   Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

  • Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

   Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

  • A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

   A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

 • melanóma
  • Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

   Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

  • A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

   A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

  • Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

   Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

 • egynapos sebészet
  • Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

  • Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

   Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

  • Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

   Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

Háziorvost keres Letenye önkormányzata

Címoldal 2020.04.02 Forrás: (X)
Háziorvost keres Letenye önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHIVÁS tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati feltételek:

• büntetlen előélet,

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt előírt feltételek megléte

• érvényes orvosi nyilvántartási engedély

• Magyar Orvosi Kamarai tagság,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• B kategóriás jogosítvány

• részletes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

• vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés

• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,

• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

 

Ellátandó feladat leírása:

Felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási/ alkalmazotti formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel.

A feladatellátás helye: Letenye város II. számú háziorvosi körzete és Murarátka község területe.

A feladat-ellátási szerződés határozatlan/határozott időtartamra szól.

A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. 

Megye: Zala

Település: Letenye

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1919

Ellátandó települések száma: Több település (Letenye, Murarátka)

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. május 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási/Alkalmazotti (megegyezés alapján)

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Felnőtt

 

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: 2020. április 20.

 

A pályázatot postai úton kell benyújtani Letenye Város Önkormányzata polgármesterének címezve (8868 Letenye, Kossuth L.u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenye Város Önkormányzatának Polgármestere Farkas Szilárd nyújt, személyesen a 8868 Letenye, Kossuth L.u.10. sz. alatti hivatali helyiségben vagy a 93/544-970-es telefonszámon

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A pályázatok elbírálására Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.