• Pollen
  • Inkább a felesleges diéta, mint a tünetek?

   Inkább a felesleges diéta, mint a tünetek?

  • Évről évre súlyosbodhatnak az allergiások tünetei

   Évről évre súlyosbodhatnak az allergiások tünetei

  • OKI: Másodfokú riasztás a parlagfű miatt

   OKI: Másodfokú riasztás a parlagfű miatt

 • melanóma
  • Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

   Itt az éves anyajegyszűrés ideje!

  • Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

   Esztétikai probléma, vagy rákmegelőző állapot?

  • Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

   Nagykanizsán több százan vettek részt a melanóma-vizsgálaton

 • egynapos sebészet
  • Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

   Lassan elkészül az orosházi kórház egynapos sebészeti részlege

  • Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

   Több műtétet vállalnának az egynapos sebészetek

  • Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

   Egynapos sebészet: felmérés és tanulságok

Módosítsák a rendeletet, legyen kiszállási díj

Egészségpolitika 2018.05.12 Forrás: Weborvos Szerző:
Módosítsák a rendeletet, legyen kiszállási díj

A Háziorvosok Online Szervezete állásfoglalásában vezeti le, miért nem jó a jelenlegi szabályozás.

A „Kiszállási díjat kérne a háziorvosok” című cikk nagy port kavart szakmai körökben, valamint a médiában is vita tárgyát képezte, sokszor torzítva a valóságot és a háziorvosi munka szakmaiságát, áll a lapunkhoz eljuttatott, a Háziorvosok Online Szervezetének (HAOSZ) állásfoglalásában. 

Mint írják, a 4/2000 EüM rendelet szerint a háziorvosi ellátás részét képezi valóban a beteg lakásán történő ellátás, hangsúlyozandó azonban, hogy csakis orvos szakmailag indokolt esetekben. Egyértelmű alapvetés, hogy az orvosi vizsgálat helye a rendelő, itt vannak meg a vizsgálat optimális tárgyi- és személyi-, diagnosztikus-, terápiás-, adminisztratív feltételei. 

Külön rendelet (52/2006 EüM) szabályozza az úgynevezett sürgős szükség fogalomkörébe tartozó, életet veszélyeztető állapototok és megbetegedéseket taxatívan felsorolva. Természetesen ezen kórállapotok esetén bármilyen szolgáltatási díj felszámolása etikátlan, s mindenféle jogalapot nélkülöző, szögezi le a HAOSZ. Felhívják azonban a figyelmet, hogy ezen jellemzően heveny megbetegedések körébe tartozó kórállapotok ellátásának személyi felelőssége sincs pontosan tisztázva a magyar jogrendben, nem egyértelmű, hogy a háziorvos (sokszor a zsúfolásig telt rendelését megszakítva) avagy egyéb prehospitalis (kórházon kívüli) ellátók feladatkörébe tartozik-e. 

Számos megbetegedés a sürgős szükség körébe nem tartozó állapotok közül kerül ki. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a 39 Celsius alatti csillapítható láz, jó általános állapot mellett egy-egy hányás, hígabb székürítés, kullancseltávolítás, több napja tartó felsőlégúti megbetegedés. 

A HAOSZ leszögezi: közlekedési eszköz hiánya nem lehet indoka a háziorvos, házi gyermekorvos házhoz történő hívásának. Ezen feladatok kényelmi szolgáltatásként történő értelmezése nem ördögtől való, melyet a háziorvosok kötelező feladataik ellátását követően felvállalhatnak. 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Kormányrendelet (284/1997.) valóban nem tartalmazza ezen úgynevezett kényelmi szolgáltatás egzakt díjtételét, mindazonáltal a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben (amely a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjszabását tartalmazza) nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díjának szabályairól rendelkezik. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi törvény szerint a biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra. 

A HAOSZ értelmezése szerint az alábbi esetekben kerülhet sor a beteg lakásán (feltalálási helyén) történő betegellátásra: 

1)         A beteg mozgásában erősen korlátozott, egészségi állapota miatt orvosi vizsgálatra szorul, nem azonnali/nem sürgős ellátásra szorul, és a rendelői vizsgálatát csak betegszállító igénybevételével lehetne biztosítani. Ez esetben a beteg egészségi állapota indokolja az otthoni vizsgálatot, mindez beletartozik a háziorvosi alaptevékenységbe, ezért plusz díjazás nem kérhető! 

2)         A beteg egészségi állapota (mozgáskorlátozottsága) nem indokolja, hogy a rendelőn kívül történjen meg az orvosi vizsgálat, sürgős ellátásra sem szorul. A beteg kezdeményezi az otthoni vizsgálatot, ezen ellátási forma azonban nem NEAK által finanszírozott tevékenység, hiszen a beteg egészségi állapota nem indokolja az otthoni vizsgálatot (a beteg általános állapota alapján alkalmas, hogy gyalogosan, tömegközlekedéssel, egyéb járművel felkeresse az orvosi rendelőt). A beteg vizsgálata NEAK által finanszírozott tevékenység, mindazonáltal a kiszállás, és a beteg kérésére az otthonában történő vizsgálat nem az, így a szolgáltató a 284/1997. Kormányrendelet alapján a nem NEAK által finanszírozott, és a jogszabály által nem szabályozott tevékenységekre egyedi térítési díjat szabhat meg. 

3)         Baleset, sérülés, heveny rosszullét – amely azonnali, sürgős ellátást igényel nem háziorvosi feladatkör, ezen kórállapotok ellátása az Országos Mentőszolgálat, nappali ügyelet ellátási kötelmébe tartoznak. 

A fentieket összefoglalva, a Háziorvosok Online Szervezete sem tartja jónak a jelenlegi szabályozatlanságot. A 2017-ben közre adott „Javaslatcsomag a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendszer átfogó megújításához” című közleményükben is javasolták ezen kényelmi szolgáltatások esetén az országosan egységes, jogszabályban deklarált díjszabás bevezetését. Tiszta viszonyokat szeretnének teremteni, vagyis javasolják beemelni a 284/1997. Kormányrendeletbe az egészségi állapot alapján nem indokolt háziorvosi esetek otthoni ellátásának kiszállási díját is. A Magyar Orvosi Kamara által javasolt díjtétellel egyet értünk, zárják állásfoglalásukat.

Kapcsolódó hírek

Legolvasottabb cikkeink