• nátha
  • Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

   Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

  • Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

   Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

  • Tízből csak három magyar fújja ki helyesen az orrát

   Tízből csak három magyar fújja ki helyesen az orrát

 • melanóma
  • Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

   Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

  • A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

   A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

  • Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

   Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

 • egynapos sebészet
  • Egynapos sebészet: új szakmai kollégiumi tagozata van a területnek

   Egynapos sebészet: új szakmai kollégiumi tagozata van a területnek

  • Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás Csepelen

   Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás Csepelen

  • Covid-kátyúból kilábaló egynapos sebészeti ellátások

   Covid-kátyúból kilábaló egynapos sebészeti ellátások

Törvénymódosítással reagált a belügyminiszter a MOK nyomásgyakorlására

Egészségpolitika 2023.02.27 Forrás: Weborvos
Törvénymódosítással reagált a belügyminiszter a MOK nyomásgyakorlására

Ha az orvos nem nyilatkozik tagsága fenntartásáról, az a módosítás hatálybalépését követő 31. napon megszűnik, adatait a kamarának törölnie kell.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról nyújtott be módosító javaslatot az országgyűlésnek sürgős tárgyalásra Pintér Sándor belügyminiszter a kormány nevében. Az indoklás szerint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény preambuluma is kiemeli: a kamarai törvény célja, hogy az orvosok a társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, az egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

Azzal, hogy a Kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza és ezzel a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályát, semmibe veszi saját céljait.

A fentieket szem előtt tartva a törvényjavaslat a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja.

Ami a részleteket illeti, a javaslat értelmében megszűnne az a ma hatályos szabály, hogy az orvosok, fogorvosok, továbbá a nem orvosi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet csak akkor végezhetnek, ha tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Azaz megszűnik a kötelező kamarai tagság, mint a munkavégzés feltétele.

Aki az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépése napján a Magyar Orvosi Kamara tagja, a módosított törvény hatálybalépését követő 30 napon belül – a Kamara országos elnökségéhez intézett – egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja-e tartani a kamarai tagsági jogviszonyát.

A tagsági jogviszonyt fenntartó nyilatkozattétel hiányában a kamarai tagsági jogviszony a Módosított törvény hatálybalépését követő 31. napon megszűnik. A tagságot fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a Magyar Orvosi Kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges.

A tagsági jogviszonyukat fenn nem tartó kamarai tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul törölni kell. A Magyar Orvosi Kamara a tagsági jogviszonyát fenntartani nem kívánó vagy megszüntető tag számára az éves tagdíj arányosan fennmaradó részét a tagsági jogviszony megszűnését követő 8 napon belül visszatéríti.

A törvényjavaslat rendelkezik arról is, mi legyen a most folyamatban lévő etikai eljárásokkal.

Eszerint a tagsági jogviszonyukat fenn nem tartó kamarai tagokkal szemben a tagsági jogviszony megszűnése előtt kiszabott jogerős etikai büntetést a működési nyilvántartást vezető szerv annak elévüléséig nyilvántartja azzal, hogy

a) a kizárás etikai büntetés jogerőre emelkedésétől számított két évig nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, akit a 25. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárás etikai büntetéssel a Módtv. hatálybalépését megelőzően a kamarából kizártak,

b) nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, akivel szemben a Módtv. hatálybalépését megelőzően a Magyar Orvosi Kamara a 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a tagsági jogviszony 1-6 hónapig terjedő felfüggesztése etikai büntetést hozott, a határozat jogerőre emelkedésétől számítva a határozatban foglalt ideig.

Mivel a javaslat szerint változna a MOK jogosítványa az etikai ügyek tekintetében is, az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai eljárásokat a jövőben – közfeladatként – az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le. Az orvosokra kiterjedő szakmai-etikai szabályzatot – kamarai tagságtól függetlenül – az ETT az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával adja ki. A szakmai-etikai szabályzatot a miniszter a központi kormányzati honlapon, valamint az ETT a honlapján az elfogadást követő 8 napon belül közzéteszi. További részletek a törvényjavaslatban.

 

Kapcsolódó hírek

Legolvasottabb cikkeink