• nátha
  • Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

   Fújd ki rendesen! Minden a nátháról

  • Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

   Alvadásgátló mellett a nátha terápiája sem egyszerű

  • A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

   A felsőlégúti nyavalyák könnyen megkeseríthetik a karácsonyt

 • melanóma
  • Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

   Ismeri a melanoma 15 rizikófaktorát?

  • A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

   A mesterséges intelligencia az anyajegyszűrésben

  • Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

   Segítenek a szűrőkampányok a melanoma felismerésében

 • egynapos sebészet
  • Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

   Duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya

  • Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

   Két és félszer több az egynapos műtét a győri Petz-kórházban

  • Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

   Egynapos ellátási egységet adtak át a pécsi szívcentrumban

Újabb három kórház ÁSZ-ellenőrzése zárult le

Egészségpolitika 2019.09.10 Forrás: Weborvos
Újabb három kórház ÁSZ-ellenőrzése zárult le

Az ÁSZ azt is megállapította, hogy a korrupció elleni védettség egyik kórházban sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban.

Az Állami Számvevőszék befejezte a szentesi, a szolnoki és a tatabányai kórház 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ mindhárom egészségügyi intézmény belső kontrollrendszerében súlyos szabálytalanságokat tárt fel, továbbá a kórházak pénzügyi és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás, valamint a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás. Az ÁSZ azt is megállapította, hogy a korrupció elleni védettség egyik kórházban sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban. Az ÁSZ a szentesi kórház főigazgatójának 17, a szolnoki kórház főigazgatójának 18, a tatabányai kórház főigazgatójának pedig 11 javaslatot tett a szabálytalanságok megszüntetése érdekében. A kórházi vezetőknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A szentesi Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése a 2015-2016 közötti időszakban nem volt szabályszerű, ezáltal nem biztosította a közpénz felhasználás szabályszerűségét és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást. A főigazgató 2017-ben a belső kontrollrendszer részeként szabályszerűen kialakította a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert és az információs és kommunikációs folyamatokat. Ugyanakkor az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése nem volt szabályszerű. A monitoring rendszer működtetése és a kontrolltevékenységek gyakorlása nem volt szabályszerű, így a kórház belső kontrollrendszere 2017-ben sem biztosította a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételek beszedése és elszámolása, valamint a kiadási előirányzat felhasználása során a gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerű, melynek következtében nem volt biztosított, hogy a közpénz felhasználására a közfeladat ellátása érdekében került sor. A kórház a vagyonhasznosításból származó bevételek beszedésekor, valamint a kiadási előirányzatok felhasználása során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat az átlátható szervezetekkel való szerződéskötésre vonatkozóan, ezáltal a szabályszerű közpénzfelhasználást nem biztosította.

A kórház teljesítmény mérésére alkalmas követelményeket nem alakított ki, a szervezeti célok elérését szolgáló feladatokat nem határozott meg. A kórház 2017-ben a kötelezően elő nem írt, integritást támogató kontrollokat nem alakította ki, amelynek hiányában nem érvényesült a működésében az integritás szemlélet.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÁEEK főigazgatója részére egy, míg a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház főigazgatója részére összesen 17 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A szolnoki Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet a belső kontrollrendszer részeként az információs és kommunikációs rendszert szabályszerűen kialakította és működtette. A kontrollkörnyezet kialakítása, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése, a kontrolltevékenységek gyakorlása és a monitoring rendszer működtetése azonban nem volt szabályszerű. Így a kórház belső kontrollrendszere a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését nem biztosította.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlásának, a kötelezettségvállalás nyilvántartásának és a költségvetési maradvány megállapításának szabálytalanságai miatt. Ezáltal a pénzügyi gazdálkodás során sérült az elszámoltathatóság elve.

A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. A beruházások végrehajtása és a vagyon hasznosítása nem a jogszabályi előírások szerint történt, a költségvetési beszámoló mérleg tételeit alátámasztó leltár adatai nem voltak megbízhatóak. A nemzeti vagyon kezelése tekintetében nem érvényesült az átláthatóság Alaptörvényben foglalt elve.

Az integritás kontrollok kiépítettségének alacsony szintje, valamint a kockázatelemzés hiányossága miatt az integritás szemlélet a kórház működése során nem érvényesült.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÁEEK főigazgatója részére egy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet főigazgatója részére pedig összesen 18 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A tatabányai Szent Borbála Kórház ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Szent Borbála Kórház belső kontrollrendszere nem biztosította a közpénzekkel való átlátható, szabályszerű, gazdaságos és felelős gazdálkodást. A kórház a kockázatkezelési és az integrált kockázatkezelési rendszert nem működtette. A kontrolltevékenységek gyakorlása az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése a 2015-2016 közötti időszakban nem volt szabályszerű. A kórház főigazgatója az ellenőrzött időszak minden évében nyilatkozatban értékelte a belső kontrollrendszer minőségét, azonban az ÁSZ ellenőrzésének megállapításai nem igazolták a nyilatkozatban foglaltakat. A kórház 2016-ban és 2017-ben az integritás elvű működést támogató kontrollokat nem alakította ki.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A kiadási előirányzatokat nem szabályszerűen használta fel, továbbá az előirányzat-maradvány megállapítása az alátámasztó nyilvántartás hiányosságai miatt nem volt szabályszerű a 2015-2016 közötti időszakban. A kórház a 2015-2016 közötti időszakban a jogi személlyel történő visszterhes szerződéskötések során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat az átlátható szervezetekkel való szerződéskötésre vonatkozóan, ezáltal a szabályszerű közpénzfelhasználást nem biztosította.

A kórház az éves költségvetési maradvány megállapítása és az azt befolyásoló év végi kifizetetlen szállítói állomány tekintetében 2017-ben nem tartotta be a jogszabályi előírásokat. A kórház gazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a szabad előirányzat mértékét meghaladóan vállalt kötelezettséget.

A vagyongazdálkodás a 2015-2017 közötti időszakban nem volt szabályszerű, mivel a költségvetési beszámoló mérlegtételei leltárral nem voltak alátámasztottak, így a mérlegben szereplő eszközök és források értékének valódisága nem volt igazolt. A kötelezettségvállalás-nyilvántartás, a maradvány megállapítás és a vagyongazdálkodás területén feltárt szabálytalanságok miatt a Szent Borbála Kórház beszámolója nem mutatott valós és megbízható képet a kórház pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

A kórháznál kialakították a teljesítmény mérésére szolgáló követelményeket, ugyanakkor a belső kontrollrendszer, a pénzügyi és vagyongazdálkodás működése során feltárt hiányosságok miatt a teljesítménymérés feltételei nem álltak fenn.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÁEEK főigazgatója részére egy, míg a Szent Borbála Kórház főigazgatója részére 11 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.  

Legolvasottabb cikkeink