• nátha
  • A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

   A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

  • Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

   Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

  • Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

   Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

 • melanóma
  • Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

   Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

  • Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

   Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

  • A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

   A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

 • egynapos sebészet
  • Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

   Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

  • A kecskeméti kórház orvosa lett az Egynapos Sebészeti Tagozat elnöke

  • Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

   Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

Ítélet Karsai Dániel ügyében

Hírek 2024.06.14 Forrás: Weborvos
Ítélet Karsai Dániel ügyében

A szakértőkkel értett egyet az Emberi Jogok Európai Bírósága.

2024. június 13-án az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fontos ítéletet hozott Karsai Dániel ügyében, amely az asszisztált öngyilkosság és az emberi méltóság kérdését helyezte a középpontba. Az ügy az ALS-ben (amyotrófiás laterálszklerózis) szenvedő magyar emberi jogi ügyvéd, Karsai Dániel jogi harcáról szólt, aki orvosi segítséget kért élete befejezéséhez, mivel betegségének előrehaladott állapota miatt elviselhetetlen fájdalmak és szenvedések vártak rá. 

Az EJEB ítéletében megállapította, hogy Magyarország nem sértette meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét, amely a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot védi. Az ítélet indoklásában a Bíróság kiemelte, hogy az államok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság szabályozásában. Az EJEB hangsúlyozta, hogy az államoknak joguk van saját jogszabályokat alkotni ezekben az etikai kérdésekben, figyelembe véve a társadalom különböző nézőpontjait és érzékenységeit. Az élet védelme elsődleges kötelessége az államnak, és biztosítaniuk kell, hogy a legsebezhetőbb személyek, például a súlyos betegségekkel küzdők, ne szenvedjenek nyomásgyakorlástól vagy visszaélésektől. Emellett a Bíróság hangsúlyozta a megfelelő palliatív ellátás biztosításának fontosságát, amely enyhíti a betegek szenvedését anélkül, hogy az élet mesterséges megszakítását célozná. 

Az EJEB megállapította, hogy Magyarország jogszabályai és gyakorlatai megfelelő egyensúlyt teremtenek az emberi méltóság és az élet védelme között. A magyar egészségügyi törvények lehetővé teszik az életfenntartó kezelések visszautasítását, és biztosítják a palliatív ellátást, amely a betegek fájdalmának és szenvedésének enyhítését célozza. Az ítélet szerint ezek az intézkedések összhangban vannak az Egyezmény céljaival és a Bíróság gyakorlatával, mivel biztosítják, hogy a terminális állapotban lévő betegek méltósággal élhessenek, miközben az élet védelme is megvalósul. 

A szakértők szerepe kiemelkedő volt az ügy megítélésében. Közöttük különösen fontos szerepet játszott a Magyar Kormány képviseletében Óváry Csaba, neurológus, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója, valamint a Bíróság által felkért Régis Aubry professzor és Sándor Judit professzorasszony. Óváry Csaba részletesen bemutatta a magyar egészségügyi rendszerben elérhető palliatív ellátást és annak hatékonyságát. Vallomásában kifejtette, hogy a magyar egészségügyi rendszer biztosítja a betegek számára a fájdalomcsillapítást és a szenvedés enyhítését, anélkül, hogy az élet mesterséges megszakítását céloznák. Bemutatta a palliatív ellátás különböző aspektusait, beleértve a fizikai és pszichológiai támogatást, amelyet a terminális állapotban lévő betegek és családjaik számára nyújtanak. 

Régis Aubry professzor, aki elismert szakértő a palliatív ellátás területén, szintén fontos bizonyítékokat szolgáltatott az ügyben. Ő hangsúlyozta a palliatív ellátás jelentőségét és hatékonyságát a súlyos betegek életminőségének javításában, és kiemelte, hogy a megfelelő palliatív ellátás biztosítása csökkentheti az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság iránti igényt. Aubry professzor külön kitért arra, hogy a palliatív ellátás nem csupán az orvosi beavatkozásokra korlátozódik, hanem magában foglalja a betegek és családjaik pszichológiai támogatását is, ami alapvetően hozzájárul a betegek életminőségének javításához a terminális szakaszban. 

Sándor Judit professzorasszony, aki az orvosi etika és jog területén tevékenykedik, az etikai megfontolásokat és a jogi kereteket vizsgálta. Ő hangsúlyozta, hogy az orvosi segítséggel történő halál kérdése komplex etikai dilemmákat vet fel, és az államoknak gondosan mérlegelniük kell az élethez és az emberi méltósághoz való jog közötti egyensúlyt. Sándor Judit professzorasszony rámutatott, hogy a magyar jogszabályok és a szakmai etikai irányelvek világosan elhatárolják az eutanáziát a palliatív ellátástól, és hangsúlyozzák, hogy az utóbbi célja a szenvedés enyhítése, nem pedig az élet megrövidítése. 

Az EJEB ítélete Karsai Dániel ügyében jelentős hatással van a magyar joggyakorlatra és a társadalmi párbeszédre. Az ítélet megerősítette, hogy az államok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az asszisztált öngyilkosság szabályozásában, és hangsúlyozta az élet védelmének fontosságát. Ugyanakkor az ítélet rámutatott arra is, hogy az államoknak gondoskodniuk kell a megfelelő palliatív ellátásról, amely csökkentheti a terminális állapotú betegek szenvedését és javíthatja életminőségüket. Az ügy továbbra is megosztja a társadalmat, és fontos etikai és jogi kérdéseket vet fel az emberi méltóság, az önrendelkezés és az élet védelme kapcsán. 

Az EJEB döntése és az ügyben elhangzott szakértői vélemények világosan rámutatnak arra, hogy a megfelelő jogi és egészségügyi keretek megteremtése elengedhetetlen a terminális állapotú betegek emberi jogainak védelme és méltóságuk megőrzése érdekében. Az ítélet után várhatóan folytatódik a társadalmi és jogi párbeszéd ezekről a kérdésekről, és az államoknak továbbra is szembe kell nézniük azzal a kihívással, hogy megfelelő egyensúlyt találjanak az emberi jogok védelme és az élet megőrzése között. 

Összegzésképpen elmondható, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának Karsai Dániel ügyében hozott ítélete kiemeli az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság szabályozásának bonyolultságát és az ezzel járó etikai dilemmákat. Az ítélet megerősíti az államok széles mérlegelési jogkörét ezekben a kérdésekben, miközben hangsúlyozza az élet védelmének fontosságát. A szakértők, különösen Óváry Csaba, Régis Aubry professzor és Sándor Judit professzorasszony, fontos szerepet játszottak az ügyben, bemutatva a palliatív ellátás és az orvosi etika különböző aspektusait. Az ítélet továbbra is meghatározó lesz a magyar és nemzetközi joggyakorlatban, valamint a társadalmi párbeszédben az emberi jogok és az élet védelme közötti egyensúly megtalálása érdekében.